Praktikplatser

Eftersom vi har fyra skolor kommer vi att dela upp alla företag i fyra grupper, där varje grupp kommer att innehålla olika branscher. Varje grupp kommer att bli tilldelad en skola och bli ombedd att besöka ”sin” skola och presentera sig för eleverna, pedagogerna och praosamordnarna. Det företag som inte har möjlighet att vara med det utsatta datumet kan skicka en PPT-presentation så att vi kan informera eleverna om företaget. Eleverna får möjlighet att ställa frågor och få information om företaget och dess verksamhet. Eleverna anpassar sina CV efter företaget affärsgren.